Tel. Sint-Maartensdijk: 0166-603766
Tel. Dinteloord: 0167-523222
Van Haaften Uitvaartverzorging Tel. Sint-Maartensdijk: 0166-603766 | Tel. Dinteloord: 0167-523222
Sint-Maartensdijk 0166-603766
Dinteloord 0167-523222

"Mijn vrienden moeten aan het woord komen..."

Grafkosten per begraafplaats. Hoeveel kost het?

20 maart 2018

Grafkosten kunnen per begraafplaats flink verschillen. U kunt kiezen voor een gemeentelijke, kerkelijke of particuliere begraafplaats. Er zijn ook begraafplaatsen in monumentale parken of historische begraafplaatsen die worden onderhouden door vrijwilligers.

Niet alleen de begraafplaats, maar ook het soort graf bepaalt de hoogte van de grafkosten. U kunt kiezen voor een eigen graf of een algemeen graf. De grafkosten zijn in Nederland gemiddeld €3.110. Deze kosten kunnen per gemeente sterk verschillen.

In Nederland zijn de grafkosten gemiddeld €3.110, maar deze kosten kunnen per gemeente sterk verschillen. Desgewenst geven wij u hierover passend advies.

Algemeen graf

In een algemeen graf liggen drie of vier personen bij elkaar. Deze personen hoeven geen familie van elkaar te zijn. Tussen de overledenen zit een laag zand van ongeveer 50 centimeter. Ze worden begraven op volgorde van overlijden. Na tien jaar kan het graf worden geruimd. Dit is bij weinig mensen bekend.

De reden dat een graf na tien jaar wordt geruimd is ruimtegebrek. Verschillende organisaties vinden dat begraafplaatsen betere voorlichting moeten geven over hoe lang een graf gebruikt kan worden.

Eigen graf

Met een eigen graf dat ook wel huurgraf of familiegraf wordt genoemd, bepaalt de rechthebbende wie er in het graf komen te liggen. Meestal zijn dit twee of drie personen. De huurperiode is doorgaans twintig jaar, met de mogelijkheid dit later te verlengen. Ook komen perioden van 25, 30, 40 of meer jaren voor.

Onderzoek naar grafkosten

Monuta doet jaarlijks onderzoek naar de grafkosten van begraafplaatsen. De resultaten worden in de Grafkostenmeter gepresenteerd.