Tel. Sint-Maartensdijk: 0166-603766
Tel. Dinteloord: 0167-523222
Van Haaften Uitvaartverzorging Tel. Sint-Maartensdijk: 0166-603766 | Tel. Dinteloord: 0167-523222
Sint-Maartensdijk 0166-603766
Dinteloord 0167-523222

"Mijn vrienden moeten aan het woord komen..."

Meld u aan voor de herdenkingsbijeenkomst op 4 of 7 november

10 oktober 2019

Samen gedenken en herdenken biedt troost

Van een uitvaartorganisatie die dichtbij de overledene en nabestaanden staat mag je verwachten dat er ook nadrukkelijk zorg en aandacht wordt besteed aan het gedenken en herdenken tijdens, maar vooral ook na de rouwperiode. Om nabestaanden met elkaar in contact te brengen en met elkaar stil te staan bij het verlies en de nagedachtenis aan hen die ons zijn ontvallen organiseert Uitvaartverzorging Van Haaften 2 speciale herdenkingsavonden. Op maandag 4 november kunnen nabestaanden en lotgenoten elkaar ontmoeten in en om het rouwcentrum aan de Schakelweg in Sint-Maartensdijk. Op donderdag 7 november vindt zo’n zelfde herdenking plaats in het rouwcentrum aan de Steenbergseweg in Dinteloord. Beide bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en worden rond 21.00 uur afgesloten.

“Uit eerdere bijeenkomsten is gebleken dat dit voorziet in een belangrijke behoefte”, zegt uitvaartondernemer Fred Oostrum. Hij benadrukt dat het thema ‘herdenken en gedenken’ sowieso stevig verankerd ligt in de complete dienstverlening van Uitvaartverzorging Van Haaften. “Rouwverwerking is voor ieder mens anders. Er staat geen vaste maatstaf voor en er is geen bepaalde tijdsduur die je daaraan kunt hangen. Wij geven mensen vanuit onze ervaring dan ook al rondom het overlijden van een dierbare en ook in de periode daarna alle rust en ruimte om hun verdriet te uiten, het verlies te verwerken en alles een plaatsje te geven. Integer, respectvol, op gepaste afstand en waar nodig altijd dichtbij. Dat is de ondersteunende rol die ons past. Wij doen dat het hele jaar door met nabestaanden afzonderlijk, maar tijdens de herdenkingsbijeenkomsten bieden wij de ruimte aan lotgenoten om met elkaar te gedenken en herdenken. Dat biedt troost en geeft steun’’, stelt Fred.

Met respect voor iedereen

Rouwverwerking laat zich niet regisseren en ieder doet dat op zijn of haar eigen manier. Vanuit die gedachte zijn ook de herdenkingsbijeenkomsten begin november opgezet. “Uitgangspunt is dat jong en oud en mensen van alle gezindte elkaar in een intieme en sfeervolle entourage in en rond onze uitvaartcentra kunnen ontmoeten om samen te gedenken, troost te zoeken, ervaringen te delen en nieuwe perspectieven te vinden. Er worden door onze medewerkers verhalen verteld, er wordt gespeeld met licht en geluid en de aanwezigen kunnen een persoonlijke boodschap achterlaten. De behaaglijke en huiselijke sfeer die wij nastreven zetten wij extra kracht bij door koffie en thee te serveren. Iedereen die recent of al wat langer geleden een dierbare heeft verloren is van harte welkom”, aldus Fred. In verband met de beperkte ruimte op beide locaties worden de deelnemers aan de herdenkingsbijeenkomsten gevraagd zich vóór 31 oktober aan te melden via info@uitvaartvanhaaften.nl